NIEUWSBRIEF 2022 NR1

Beste leden, jeugdleden en ouders/verzorgers van jeugdleden,

Het is alweer ruim een week geleden dat we de Algemene Ledenvergadering hebben gehad en daar wil ik graag iets over kwijt.

Wat mij opviel dat er zo weinig leden aanwezig waren. Ik neem maar aan dat dit geen desinteresse is en dat er gegronde redenen waren, maar toch is het jammer. Deze vergadering is erg belangrijk en we hebben uw inbreng nodig om te weten wat er allemaal speelt bij onze leden.
Het was een leuke vergadering, waarin wat kritiek was op sommige zaken en er ook enkele suggesties werden gedaan om bepaalde onderdelen anders te organiseren. Ik wil aangeven dat wij hier als bestuur open voor staan, maar dat er een gebrek is aan vrijwilligers en dat maakt het heel moeilijk om zaken anders of beter te organiseren. Dus alstublieft: toon uw betrokkenheid bij onze prachtige club en als u een paar uurtjes per maand beschikbaar heeft, geef u dan op als vrijwilliger om onze club te helpen. Zo is er op klussendagen altijd voldoende te doen en is het een mooi moment om andere leden en ouders te ontmoeten en om te zien waar u zich als vrijwilliger voor onze club kunt inzetten.
Als bestuur (7 mensen) hebben we u heel hard nodig. Zo zijn we al een tijdje op zoek naar een penningmeester, maar hebben we helaas nog niemand gevonden.

Door de ALV is besloten niet in te stemmen met het voorstel van het bestuur de contributies te verlagen, in plaats daarvan zullen ze worden bevroren. Een mail hierover kunt u binnenkort verwachten. Voor de Junioren wordt iets extra’s gedaan omdat zij vorig jaar maar drie competitiewedstrijden hebben gespeeld.

Aan het eind van mijn pleidooi toegekomen te zijn, doe ik namens het bestuur nogmaals een beroep op uw medewerking en inzet. Wij rekenen erop dat meer mensen bereid zijn zich in te zetten voor onze club.

Met vriendelijke groet,
Albert Brink,
Voorzitter